Belasting over crypto: Hoeveel belasting betaal je?

Belasting over crypto: Hoeveel belasting betaal je?

In dit artikel wordt er ingegaan op het belastinggedeelte rondom het investeren in crypto. Moet er überhaupt belasting betaald worden over crypto en zo ja, hoeveel? Hoe gaat het hele proces hieromheen in zijn werking en wat komt er allemaal bij kijken? In dit artikel vind je alle informatie wat betreft belasting over crypto.

Inhoudsopgave

Belasting in Nederland

Nederland staat bekend als een verzorgingsstaat. Dit betekent kort gezegd dat de staat verantwoordelijk is voor de burgers in een land. In Nederland hebben wij allemaal recht op gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Om dit te kunnen financieren zijn wij dus allemaal verplicht om belasting te betalen.  

Betaal je belasting over crypto?

Ja, als je boven een bepaald vermogen zit dan moet je belasting over je vermogen in crypto betalen. Als belegger is het daarom belangrijk om juiste inzichten te hebben in hoe de belastingdienst te werk gaat als het gaat om crypto en belastingen. De belastingdienst ziet het niet opgeven van vermogen in crypto namelijk als ‘verhuld vermogen’. Dit houdt kort gezegd in dat je bij het niet opgeven van je vermogen in crypto een flinke boete kunt ontvangen.  

Vanaf welk bedrag betaal je belasting over crypto?

Belasting over crypto valt, op enkele uitzonderingen na, onder de vermogensheffing in box 3. In 2022 bedroeg het heffingsvrije vermogen 50.650 euro voor alleenstaanden. Ben je in het bezit van een fiscaal partner dan mogen jullie samen 101.300 euro belastingvrij bezitten. Kom je boven dit bedrag uit dan is de rest van je vermogen niet meer heffingsvrij. Let op: als je minderjarige kinderen hebt die ook in het bezit zijn van crypto’s dan wordt dit geld bij jouw vermogen opgeteld. 

Hoeveel belasting moet je betalen over je crypto?

Je moet belasting betalen over het inkomen uit jouw vermogen, dit geldt dus ook voor jouw crypto bezittingen. Het bedrag waarover je belasting moet betalen bedraagt de waarde van jouw bezittingen min jouw schulden en jouw heffingsvrije vermogen. In 2022 bestonden er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement binnen box 3. In de tabel hieronder zie je hoe de schijven binnen box 3 zijn opgebouwd.  

Schijf Vermogen uit sparen en beleggenRendement -0,01%Rendement 5,53%Gemiddeld rendement
1Tot €50.65167%33%1,818%
2Vanaf €50.651 tot €962.35121%79%4,366%
3Vanaf €962.3510%100%5,53%

Het rendement over jouw vermogen wordt als volgt berekend:  

  • In schijf 1 wordt er over de eerste 67% van jouw vermogen -0,01% rendement berekend. Over de overige 33% wordt er 5,53% berekend.  
  • In schijf 2 wordt er over de eerste 21% van jouw vermogen -0,01% rendement berekend. Over de overige 79% wordt er 5,53% berekend.  
  • Als een deel van jouw vermogen in schijf 3 valt dan wordt er over dat volledige bedrag 5,53% berekend.  

Over het berekende fictieve rendement moet je uiteindelijk inkomstenbelasting betalen. De inkomstenbelasting bedroeg 31% in 2022.  

Praktijkvoorbeeld

Stel je bezit op 1 januari 2022 €2.100.000 aan vermogen. Het heffingsvrije vermogen voor een 1 persoonshuishouden is €50.650. Veder bezit je op dat moment geen schulden. 

Hoe bereken je dan het bedrag waarover je belasting moet betalen? 

Stand vermogen 1 januari 2022EUR2.100.000
Heffingsvrije vermogenEUR50.650
SchuldenEUR0
Vermogen voor box 3EUR2.049.350

Het bedrag waarover je belasting moet betalen bedraagt dus €2.049.350. 

Hoe bereken je het fictieve rendement:  

Tot EUR 50.6511,818%EUR921
Tussen EUR 50.651 tot 962.3514,366%EUR39.805
Vanaf EUR 962.3515,53%EUR57.645
Totaal fictief rendementEUR98.371
Belastingheffing Box 331%EUR30.495
Netto resultaatEUR2.069.505

Valt belasting over crypto alleen onder box 3 of ook onder box 1?

Het beleggen in crypto via Thriven valt standaard onder box 3, aangezien het niet valt onder inkomen uit overig werk of winst uit onderneming. Soms kan het ook zo zijn dat het beleggen in crypto onder box 1 valt, waardoor het dus meer belast wordt. Dit is het geval als een persoon inkomen uit crypto vergaart door het minen van coins. Lees meer over Bitcoin mining in een eerder artikel van ons.   

Ook als je actief werkt aan de groei van je vermogen, kan het onder box 1 vallen. Op dat moment is er sprake van meer dan normaal vermogensbeheer. Het precieze omslagpunt valt niet aan te geven. Dat omslagpunt hangt af van een combinatie van kennis & ervaring, bestede tijd en aangeschafte hulpmiddelen. Elke combinatie van deze drie factoren kan zorgen voor een verschuiving van vermogen van box 3 naar box 1.  

Belasting over crypto valt, zoals er hierboven al duidelijk werd, zelden onder box 1. In enkele uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat het wel onder box 1 valt, maar daar hoeft het overgrote deel van de cryptobeleggers niet van uit te gaan.  

Periodiek beleggen in Bitcoin?

Lees over slim beleggen via smart DCA; een strategie die DCA (periodiek investeren) probeert te verbeteren.

Belasting over crypto
Belasting over crypto

Periodiek beleggen in Bitcoin?

Lees over slim beleggen via smart DCA; een strategie die DCA (periodiek investeren) probeert te verbeteren.

Welke crypto waarde moet je hanteren tijdens je belastingaangifte?

Aangezien de cryptomarkt erg volatiel is, dien je als peildatum 01 januari te hanteren bij het invullen van je belastingaangifte over crypto. Het is noodzakelijk om de koers op 01 januari 00:00 van het desbetreffende jaar te hanteren. Je kan in principe zelf kiezen welke koers je hanteert. Wel is het van belang dat je elk jaar dezelfde beurs raadpleegt en hetzelfde tijdstip aanhoudt.  

Hieronder staat er een voorbeeld weergeven van de koersen van Bitcoin en Ethereum op 01 januari 2022 om 00:00. De beurzen Bybit en Binance zijn hiervoor geraadpleegd.  

BeursSoort CryptoKoers op 1 januari 2022 om 00:00
BybitBitcoinLow: €40780,34
High: €41263,29
BinanceBitcoinLow: €40875,72
High: €41023,16
BybitEthereumLow: €3245,34
High: €3291,25
BinanceEthereumLow: €2866,60
High: €3258,58

*Aan de hand van dit artikel sporen wij niemand aan om te beginnen met beleggen. Dit artikel is niet geschreven met adviesdoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van deskundig (financieel, fiscaal of juridisch) advies. Dit artikel dient puur voor het overbrengen van kennis en informatie. Thriven is dus niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de artikelen.

**Bij vragen of onduidelijkheden met betrekking tot jouw belastingaangifte adviseren wij altijd een boekhouder of belastingadviseur te raadplegen.  

Ontdek kansen in crypto

Schrijf je in voor crypto tips, exclusieve kortingen, marktupdates en meer via dit formulier.

Crypto handel
Crypto handel

Ontdek kansen in crypto

Schrijf je in voor crypto tips, exclusieve kortingen, marktupdates en meer via dit formulier.

Meer gerelateerde artikelen

Crypto bot

Crypto bots en crypto automatisering door Thriven

Lees over de crypto bots en automatiseringen van Thriven. Bepaal of automatisch beleggen of auto trading met een crypto bot bij jou past.
Automatisch investeren in crypto

Automatisch investeren in crypto: Waarom automatiseren werkt

Lees over automatisch investeren in crypto. Dit artikel bespreekt de 4 belangrijkste methoden voor automatisch beleggen in crypto.
Bybit crypto bot

Bybit crypto bot: Hoe gebruik je een Bybit bot?

Lees over de Bybit crypto bot. Bybit biedt een DCA en Grid toolbox bot. Ontdek de voordelen, risico's en een alternatieve crypto bot.