Inflatie tegengaan in 2022

Inflatie tegengaan in 2022

Om de banken- en schuldencrisis en de coronacrisis te bestrijden werden er duizenden miljarden euro’s in de economie gepompt. Dit leidde tot een ongekende groei van de geldhoeveelheid waardoor de inflatie momenteel op het hoogst in jaren staat, namelijk 7,6% in januari 2022. Maar is de groei van de geldhoeveelheid de enige oorzaak? En wat is een eventueel alternatief voor papiergeld, waarbij er onmogelijk sprake kan zijn van geldontwaarding? Je leest alles over inflatie tegengaan in 2022 hieronder.

Inhoudsopgave

Wat is inflatie?

We moeten eerst inflatie begrijpen om oplossingen te vinden voor inflatie tegengaan in 2022. Inflatie, ook wel geldontwaarding genoemd, treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Als de vraag naar een product stijgt, leidt dit bij een gelijk aanbod tot een stijging van de prijs. Als de geaggregeerde vraag, de vraag naar alle producten op alle markten in een land, stijgt dan zal dit leiden tot een stijging van het algemene prijspeil. Zo ontstaat er inflatie, of te wel bestedingsinflatie.

Hoe komt inflatie tot stand?

Sinds de banken- en schuldencrisis in 2008 hebben Centrale Banken massaal de rentes verlaagd en op grote schaal staats- en bedrijfsobligaties opgekocht. Dit deden zij om na de kredietcrisis de economie weer te stimuleren. Ook tijdens de coronacrisis werd dit fenomeen voortgezet om een ‘echte’ crisis te voorkomen. De gedachte was dat er bij een lage rente meer geleend zou worden en de economie zo gestimuleerd zou worden.

Dit zorgde uiteindelijk voor een enorme stijging van de geldhoeveelheid.

Volgens verschillende economen zou te veel geld in omloop vroeg of laat tot een hogere inflatie moeten leiden. Dit kunnen wij vandaag de dag maar al te goed ervaren. De geldhoeveelheid is structureel veel sneller toegenomen dan de hoeveelheid verhandelbare goederen en diensten, wat uiteindelijk heeft geleid tot een stijging van het algemene prijspeil. Doordat er zoveel extra geld in omloop was verloor het kortgezegd zijn waarde, de koopkracht van het geld is dus erg afgenomen.

In de grafiek hieronder staat de jaarlijkse inflatieontwikkeling in Nederland weergegeven. De grafiek geeft het verloop van de inflatie weer vanaf 2002 tot het begin van 2022.

inflatie tegengaan in 2022

Wil jij op de hoogte blijven van de huidige marktomstandigheden? Schrijf je dan hier in voor onze vrijblijvende markt- en strategiemasterclass.

Voorbeelden van inflatiegebeurtenissen uit het verleden

In het verleden hebben er een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden waarbij de inflatie erg uit de hand liep. Hieronder staan er enkele voorbeelden weergegeven:

Inflatie in Duitsland

Laten we als eerste voorbeeld Duitsland nemen, in november 1923, waarbij hyperinflatie de sociale orde flink door elkaar schudde. Op dat moment werd er in Duitsland voor één brood ruim 140 miljard mark betaald. Het geld van de Duitsers was plotseling niks meer waard.

Inflatie in Zimbabwe

Ook in Zimbabwe was er in januari 2009 sprake van hyperinflatie. Daar werd een biljet van honderdduizend miljard Zimbabwaanse dollar uitgegeven, die in werkelijkheid amper 230 euro waard was. Bijna iedereen in Zimbabwe was toen ‘miljonair’ of ‘miljardair’, maar toch heerste er een enorme werkeloosheid en armoede.

Inflatie in Venezuela

Een nog recenter voorbeeld van hyperinflatie is Venezuela. In Venezuela is de economie sterk afhankelijk van de inkomsten uit olie. De olieprijs daalde op een bepaald moment sterk, waardoor de bolívar -de nationale munt in Venezuela- heel wat van zijn waarde verloor. In de zomer van 2018 koste een kopje koffie in Venezuela ruim één miljoen bolívar, terwijl datzelfde kopje koffie in 2016 nog maar 450 bolívar koste.

Inflatie in Rusland

Ook in Rusland is er momenteel sprake van enorme inflatie. Verschillende analisten geven aan dat de inflatie daar zo erg uit de hand kan gaan lopen, waardoor de Russische economie even hard kan gaan instorten als in 1998, tijdens de roebelcrisis. Deze crisis veroorzaakte destijds en beurscrash en een forse waardedaling van de Russische munt. De waarde van de Russische roebel is dit jaar al met ruim 30% gedaald, en het rentetarief is verhoogd van 9,5% naar 20%.

Inflatiedreigingen uit het verleden die ook nu een rol zouden kunnen spelen

De inflatie stijgt momenteel wereldwijd aanzienlijk. Dit kan sterke gevolgen met zich mee brengen en gebeurtenissen uit het verleden kunnen zich weer gaan herhalen.

Momenteel is er niet alleen sprake van een te grote geldhoeveelheid, maar is er ook sprake van een stijging van de grondstofprijzen. Een beperkte prijsstijging is meestal gunstig voor de economie, omdat het mensen er toe aanzet goederen te kopen voordat ze nog duurder worden. Prijsstijgingen worden daarentegen wel een probleem als het stijgingspercentage te hoog wordt. Dit kan uiteindelijk leiden tot hyperinflatie.

In 1923 in Duitsland liep de inflatie zo uit de hand dat de prijzen zelfs van uur tot uur stegen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat werknemers tweemaal per dag uitbetaald werden, aangezien de prijzen te snel stegen. Ook kan hyperinflatie gepaard gaan met een zogenaamde ‘run on the bank’, waarbij mensen hun spaargeld massaal van de bank afhalen om te beleggen in eventuele buitenlandse valuta’s.

De precieze oorzaken van hyperinflatie verschillen van geval tot geval, maar toch blijft een veel te ruime geldhoeveelheid één van de hoofdoorzaken. Zolang de staat geen geldsanering doorvoert en steeds meer geld in omloop brengt, blijven de prijzen verder stijgen. Dit speelt zich momenteel af, en kan zeker uit de hand lopen met de bovenstaande dreigingen als gevolg.

Inflatie en rente

Tot een paar maanden terug had de ECB de geldkraan helemaal open staan. Dit deden zij zodat de banken de ondernemingen konden steunen met kredieten. Die desbetreffende steunmaatregelen hebben vandaag de dag geleid tot inflatie. De markten waren als het ware verslaafd geraakt aan gratis geld, maar daar begint nu echt een einde aan te komen. De Centrale Banken beginnen de steun zachtjes af te bouwen. Er is dus kortom minder sprake van quantitative easing, waardoor het opkoopbeleid rustig terug kan worden gebracht naar nul en de rentestanden vervolgens weer verhoogd kunnen worden. Maar wat betekent zo’n uiteindelijke stijging van de rentestanden, en kan men hierdoor inflatie tegengaan in 2022?

De lage rentestanden waren de afgelopen jaren vooral een grote aanjager voor de woningmarkt in Nederland. De rente stond zo laag, waardoor het in werkelijkheid alleen nog maar omhoog kon schieten. Maar wat betekent zo een stijging van de rente nou voor de woningmarkt? Dit houdt kortgezegd in dat de rentelasten voor nieuwe huizenkopers ook zullen stijgen, waardoor een starter op de woningmarkt met hetzelfde salaris toch een lager hypotheek krijgt. Momenteel vliegen de huizenprijzen de pan uit, wat dus bij een rentestijging zou betekenen dat het in principe bijna onmogelijk wordt om een huis te kopen. De prijzen zijn dan simpel weg gewoon te hoog. Dit zou dus op den duur grote gevolgen kunnen hebben op de woningmarkt.

Inflatie en beleggen

Maar is inflatie tegengaan in 2022 mogelijk via investeren? Het gaat steeds beter met de Europese economie en daarom gaat de Europese Centrale Bank (ECB) de komende maanden de steun langzamerhand verminderen. De Europese Centrale Bank verlengt het coronasteunprogramma vanaf eind maart 2022 niet langer. De centrale bank steekt dan geen nieuw geld meer in staatsleningen en bedrijfsobligaties.

De steun van de Centrale Banken wordt rustig afgebouwd en de inflatie blijft naar verwachting stijgen. Dit allemaal met het uiteindelijke doel de rentes weer te verhogen. Maar wat voor effect heeft een rentestijging op het beleggen van je geld?

Een stijging van de rente kan voor grote paniek zorgen op de beurs. Een heleboel beleggers beleggen met geleend geld, waardoor zij straks meer moeten betalen voor een lening als de rente omhooggaat. Dit soort beleggers willen dan heel snel van hun aandelen af. Ook is het zo dat een hoge rente invloed heeft op de winstgevendheid van bedrijven. De aandelen van bedrijven die met grote schulden kampen worden dan veel sneller verkocht door de stijging van de rente, dan de aandelen van bedrijven met minder hoge schulden. Dit omdat de belegger dan eerder wil beleggen in aandelen van een bedrijf dat meer solide is.

Kortom, de afbouw van de steun van de Centrale Banken gaat zeker invloed hebben op de aandelenwaarderingen. Dit omdat veel beleggers, doordat ze beleggen met geleend geld, bij een eventuele stijging van de rente snel van hun aandelen af willen. Daarnaast zijn beleggers bij een eventuele stijging van de rente niet bereid te beleggen in aandelen van bedrijven die op korte termijn geen dividend uitkeren. Beleggers zijn op dat moment gewoon kortgezegd niet bereid om vooruit te kijken naar mogelijke winsten die wellicht pas over een aantal jaar uitgekeerd worden.

Inflatie en crypto

In het verleden zocht men in tijden van inflatie zijn toevlucht in goud. Papiergeld is, zoals er uit het verhaal hierboven al te leiden valt, in onbeperkte mate te creëren. Mensen willen dus opzoek gaan naar iets dat schaars en kostbaar is, zoals goud dat in het verleden was. Als de vraag naar goud stijgt dan kan het aanbod simpel weg niet onbeperkt meegroeien, goud valt namelijk niet in onbeperkte mate te creëren.

Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van een nieuw alternatief: cryptomunten. Men noemt dit ook wel het digitale goud, omdat ook cryptomunten schaars en kostbaar zijn. Cryptomunten zijn veel moeilijker te creëren dan papiergeld en daarnaast is de productiecapaciteit van cryptominers ook zeer beperkt. Maar, is crypto de oplossing voor inflatie tegengaan in 2022?

Veel mensen vinden cryptomunten zelfs beter dan goud, aangezien er érgens op de wereld vast nog wel meer goud te vinden is. Bitcoin bijvoorbeeld, is daarentegen beperkt tot een absoluut maximum van 21 miljoen Bitcoins.

In landen zoals Venezuela wordt de Bitcoin niet langer gezien als een speculatieve investering, maar als een exit-mogelijkheid en een manier om de welvaart tegen geldontwaarding te beschermen. Het decentrale Bitcoinnetwerk kan in zulke gevallen een heel aantrekkelijk alternatief zijn, omdat het een geheel neutraal netwerk is waarin niemand zomaar veranderingen kan doorvoeren.  De Bitcoin is dus erg uniek, aangezien het betrouwbaar en onveranderlijk is.

**Aan de hand van dit artikel sporen wij niemand aan om te beginnen met beleggen. Dit artikel is niet geschreven met adviesdoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van deskundig (financieel, fiscaal of juridisch) advies. Dit artikel dient puur voor het overbrengen van kennis en informatie. Thriven is dus niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de artikelen.

**Investeren in Bitcoin of Ethereum? Vergeet dan niet dat deze munten zeker een bepaalde mate van zekerheid met zich meebrengen, maar ook gepaard gaan met bepaalde risico’s. Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met het creëren van een gezonde balans tussen risico en rendement? Plan dan hier een gratis intake in.

Meer gerelateerde artikelen

Crypto masterclasses

Crypto masterclasses: Leer over crypto en investeren

Wil jij weten wat Crypto masterclasses zijn, wat je er kunt leren en welke Crypto masterclasses Thriven allemaal aanbiedt? Lees dan dit artikel waarin wij meer duidelijkheid schetsen rondom dit onderwerp.
automatisch beleggen

Automatisch beleggen en handmatig beleggen: De verschillen

Lees hier meer over automatisch belegen en handmatig beleggen. Wat is het verschil tussen deze twee manieren van handelen en welke manier past beter bij jou? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? In dit artikel geven wij hier meer informatie over.
Bitcoin en Stablecoin handelen

Bitcoin en Stablecoin handelen: Hoe verschilt het?

Lees hier mee over het investeren aan de hand van onze Bitcoin- en USDT-algoritmes. Wat is het verschil tussen de algoritmes en welke past beter bij jou? In dit artikel schetsen wij duidelijkheid rondom dit onderwerp.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor resultaten, aanbiedingen, marktupdates en meer.


.