Smart DCA: Smart Dollar Cost Averaging

Smart DCA: Smart Dollar Cost Averaging

Slim beleggen via Smart DCA (Smart Dollar Cost Averaging) maakt gebruik van een handelsstrategie die DCA (periodiek investeren) probeert te verbeteren door koop- en verkoopmomenten beter te timen. Voornamelijk in een dalende markt geeft dit historisch gezien verbeterde resultaten.

Thriven heeft het mogelijk gemaakt om periodiek en automatisch te beleggen in crypto via Smart DCA. In dit artikel wordt uitgelegd hoe slim beleggen via Smart DCA werkt en hoe je vanaf €0 kan beginnen met het opbouwen van een portfolio.

Liever direct informatie via een intake?

Plan een vrijblijvende intake met Jaron en kom meer te weten over de mogelijkheden bij Thriven.

Smart Dollar Cost Averaging
Smart Dollar Cost Averaging

Liever direct informatie via een intake?

Plan een vrijblijvende intake met Jaron en kom meer te weten over de mogelijkheden bij Thriven.

Inhoudsopgave

Wat is Dollar Cost Averaging (DCA)?

Dollar Cost Averaging (hierna DCA) is een beleggingsstrategie waarbij een belegger regelmatig een vast geld bedrag op vaste tijdstippen investeert, ongeacht de prijs van de betreffende activa (bijvoorbeeld aandelen, Bitcoin of goud).

Het concept van DCA is waarschijnlijk ontstaan vanuit de wens om de impact van marktvolatiliteit op de rendementen te verminderen. De term “Dollar Cost Averaging” werd in de jaren ‘50 of ‘60 in de Verenigde Staten voor het eerst gebruikt, vandaar ook de referentie naar de dollar. Het concept van DCA werkt echter hetzelfde ongeacht de gebruikte munteenheid van de periodieke investering.

In de loop van de tijd is het begrip van DCA steeds meer geaccepteerd en erkend als een effectieve beleggingsstrategie. Vandaag de dag adviseren veel professionele beleggers en financiële adviseurs om DCA te gebruiken als een manier om de impact van volatiliteit op de rendementen van beleggingen te verminderen.

Hoe werkt DCA?

DCA werkt door regelmatig een vast geldbedrag te investeren, ongeacht de huidige prijs van de betreffende belegging. Bijvoorbeeld, als een belegger besluit om elke maand $ 500 te investeren in een bepaald aandeel, dan zal de belegger elke maand $ 500 investeren, ongeacht of het aandeel op dat moment $ 50 of $ 80 waard is.

Op deze manier zal de belegger automatisch meer aandelen kopen wanneer de prijs laag is (want $ 500 zal bij een lagere prijs meer aandelen opleveren) en minder aandelen kopen wanneer de prijs hoger is.

Over de tijd zal de belegger een gemiddelde kostprijs per aandeel verkrijgen die lager is dan wanneer de belegger al het geld in één keer had geïnvesteerd op een specifiek moment.

Wat zijn de voordelen van DCA?

Naast de lagere gemiddelde kostprijs per activa kan DCA helpen om emotioneel geleid beleggen te voorkomen. Het regelmatig investeren van een vast, klein bedrag leert de belegger om niet te reageren op korte termijn schommelingen in de markt. Hierdoor zal de belegger minder snel geneigd zijn om in paniek te raken en slechte investeringsbeslissingen te nemen.

Vanwege de eenvoud en het periodieke karakter van de strategie, kan DCA beleggers helpen om zichzelf te disciplineren en zodoende hun lange termijn beleggingsdoelen te behalen.

Wat zijn de risico’s en nadelen van DCA?

Er bestaan helaas geen winstgevende beleggings- of handelsstrategieën zonder risico of die onder alle marktomstandigheden hetzelfde presteren. Dit geldt dus ook voor DCA.

 1. DCA werkt niet in een dalende markt. Wanneer de prijs van de belegging over een langere tijd blijft dalen, zal bij toepassen van DCA, de gemiddelde kostprijs per aandeel juist hoger zijn dan wanneer de belegger al het geld op een latere tijdstip tegen een lagere prijs had geïnvesteerd.
 2. DCA kan onder sommige marktomstandigheden leiden tot een situatie waarin een belegger telkens op hoge prijzen koopt en nooit profiteert van lage prijzen. Deze situatie staat bekend als “Dollar Cost Ravaging“.
 3. DCA vraagt de belegger om een lange-termijnverplichting aan te gaan. Als een belegger besluit om de strategie na een korte periode te stoppen, kan hij/zij potentiële winsten mislopen.
 4. DCA is minder effectief in een markt die constant stijgende is (ofwel zonder ‘dips’ of tijdelijke neergaande prijsbewegingen). Onder deze omstandigheden koopt de belegger telkens tegen hogere prijs, wat resulteert in een hogere gemiddelde kostprijs per activa in vergelijking met een eenmalige aankoop aan het begin van de beleggingsperiode.

DCA onder verschillende marktcondities

Dollar cost averaging resultaten

Zoals te zien is in figuur 1, rendeert DCA met name in een stijgende markt. Door de periodieke inleg is de waarde van de investering (oranje lijn) minder volatiel dan de prijs van de onderliggende activa (grijze lijn).

De grijze verticale strepen geven de koopmomenten weer.

Zo lang de waarde van de investering boven het totale ingelegde vermogen ligt (zwarte lijn) is er sprake van een positief rendement op het totale ingelegde vermogen. Onder dalende marktcondities is te zien dat DCA veel van het opgebouwde rendement verliest. In bovenstaande periode is het uiteindelijke rendement zelfs negatief door de langdurige prijsdaling van de betreffende activa.

Wat is Smart DCA?

Smart Dollar Cost Averaging (hierna SDCA) is een geautomatiseerde handelsstrategie van Thriven gebaseerd op hetzelfde concept als DCA (periodieke investering), met als doel de prestaties van DCA in een dalende markt te verbeteren. Het grootste verschil met DCA is dat bij SDCA zowel gekocht als verkocht wordt. Dit maakt SDCA een handelsstrategie en geen beleggingsstrategie.

Omdat SDCA een handelsstrategie is, is het niet strikt noodzakelijk om periodiek in te leggen. Echter zonder periodieke inleg vallen veel van de voordelen van DCA weg waardoor er meer kans is op volatiliteit in het behaalde rendement over tijd.

Hoe werkt Smart DCA?

SDCA valt in de categorie van zogenaamde ‘trend volgende’ strategieën. Dit zijn strategieën waarbij een handelaar posities opent in de richting van een bestaande markttrend, met als doel om mee te profiteren van deze trend.

Net als bij de DCA strategie, gaat SDCA uit van een periodiek investeringsbedrag (bijvoorbeeld $ 500 inleg op de 1e dag van elke maand). Echter waar de DCA strategie de periodieke inleg direct gebruikt om activa te kopen, neemt SDCA de huidige markttrend mee om het moment van kopen te bepalen. Hierdoor kan het zijn dat het ingelegde bedrag niet direct wordt gebruikt om te kopen. Dit is met name het geval tijdens een dalende markt.

Naast het timen van koopmomenten, gebruikt de SDCA strategie de huidige markttrend ook om geschikte verkoopmomenten te bepalen. Via een geautomatiseerd proces wordt op een verkoopmoment alle in bezit zijnde activa verkocht. Het verkopen van activa is met name zinnig wanneer de trend veranderd van stijgend naar dalend. De vrijgekomen gelden na verkoop kunnen op een later moment weer worden gebruikt om activa te kopen.

Net als ‘gewoon’ DCA kan SDCA maximaal 1x per periode kopen, maar in tegenstelling tot DCA is dit niet verplicht. Aangezien activa alleen verkocht kunnen worden wanneer er activa in bezit zijn kan SDCA maar maximaal 1x per periode verkopen.

Wat zijn de voordelen van Smart DCA in vergelijking met DCA?

In tegenstelling tot DCA, koopt SDCA alleen tijdens een stijgende markt. Als de trend veranderd van stijgend naar dalend zal SDCA de in bezit zijnde activa verkopen. Hierdoor wordt er met name in een dalende markt (veel) minder waarde verloren in vergelijking tot DCA. Dit zorgt ervoor dat SDCA, met name bij activa die zowel stijgende- als dalende marktsituaties kent, een grote kans heeft tot betere prestaties dan DCA.

Naast dit voordeel behoudt SDCA alle benoemde voordelen van DCA. Vanwege de eenvoud en het periodieke inleg karakter van de strategie, gecombineerd met het geautomatiseerde aan- en verkoopproces kan SDCA beleggers helpen om hun lange termijn financiële doelen te behalen zonder de stress van handmatig handelen.

Wat zijn de risico’s van Smart DCA in vergelijking met DCA?

 1. Net als DCA kan ook SDCA onder sommige marktomstandigheden (met name tijdens een vlakke markt) leiden tot een situatie waarin consistent op hoge prijzen wordt gekocht en nooit wordt geprofiteerd van lage prijzen. Omdat SDCA ook activa kan verkopen en dus de kans aanwezig is dat niet alleen de koop- maar ook verkoopmomenten suboptimaal zijn, is de impact van dit risico groter dan bij DCA.
 2. SDCA probeert de koopmomenten te verbeteren ten opzichte van DCA. Hierdoor komt het voor dat SDCA op een later moment aankoopt dan DCA. In een constant stijgende markt zal SDCA hierdoor relatief slechter presteren in vergelijking tot DCA.

De prestaties van elke beleggings- of handelsstrategie is afhankelijk van de marktcondities en zal daarom constant moeten worden aangepast om optimaal te blijven presteren op de lange termijn.

Smart DCA onder verschillende marktcondities

Smart DCA smart dollar cost averaging

Net als DCA rendeert SDCA vooral in een stijgende markt, maar zoals in figuur 2 goed is te zien verliest SDCA veel minder investeringswaarde (oranje lijn) onder neerwaartse marktcondities dan DCA.

De gestippelde verticale lijnen geven de verkoopmomenten weer.

In tegenstelling tot DCA, behaalt SDCA in de betreffende periode een ruim positief rendement, welke dezelfde periode met een negatief rendement heeft afgesloten (zie figuur 1).

Hoe je start vanaf €0

Smart Dollar Cost Averaging
 • Kies je abonnement

  Je kan kiezen tussen 3 pakketten via abonnementen.

 • Registreer en onboard

  Volg de stappen en ga aan de slag met de onboarding.

 • Ontvang begeleiding

  Word lid van de community en krijg de begeleiding uit je pakket.

 • Beleg & trade automatisch

  Geniet van slim beleggen (smart DCA) of automatisch handelen.

Voor welke activa is DCA / Smart DCA toepasbaar?

DCA en SDCA kunnen worden toegepast op een breed scala van activa, zoals aandelen, obligaties, edelmetalen of crypto. Beide strategieën zijn vooral geschikt voor activa waarvan de prijs volatiel kan zijn, dat wil zeggen dat de prijzen relatief snel kunnen stijgen of dalen.

Omdat elke activa zijn eigen markteigenschappen heeft moet SDCA wel per activa worden getuned. Dit gebeurt periodiek middels een geautomatiseerde, op AI technieken gebaseerde, oplossing die bij Thriven in-house is ontwikkeld. Deze oplossing zorgt ervoor dat de strategie ook onder nieuwe marktcondities optimaal blijft presteren.

DCA en SDCA zijn beide goede strategieën voor beleggers die zich geen zorgen willen maken over de “juiste” tijd om in- of uit bepaalde activa te stappen. Ze zijn met name geschikt om emotioneel geleid beleggen te voorkomen en dwingen beleggers om zich te concentreren op het regelmatig investeren in plaats van proberen zelf de perfecte instap- of uitstapmoment te vinden.

Hoeveel en hoe vaak moet er bij DCA en SDCA ingelegd worden?

Een maandelijkse inleg is een veel voorkomende keuze omdat het een goede balans biedt tussen regelmatigheid en flexibiliteit. Een vaste maandelijkse inleg past ook goed bij het feit dat de meeste mensen maandelijks hun salaris ontvangen.

Het periodiek inlegbedrag en de duur van het beleggingshorizon zijn ook belangrijke factoren die meegenomen moeten worden bij het bepalen van de juiste frequentie voor een DCA strategie. Beide factoren moeten afgestemd zijn met de financiële situatie van elke individuele belegger, waarbij de periodieke inleg op een verantwoorde wijze draagbaar is voor de betreffende persoon gedurende de gehele beleggingsperiode.

Een initiële inleg is niet noodzakelijk, maar moet indien toegepast wel in verhouding zijn met de periodiek inleg. Als de initiële inleg vele malen hoger is dan de periodieke inleg, dan is het effect van de periodieke inleg op het totale verloop van het rendement veel kleiner. Een (grote) initiële inleg verhoogd tevens de kans op een initieel groot verlies (bij een dalende markt) welke niet of nauwelijks meer goed te maken is binnen de gestelde investeringshorizon.

Meer informatie via een intake?

Plan een vrijblijvende intake met Jaron en kom meer te weten over de mogelijkheden bij Thriven.

Jaron Rijven
Jaron Rijven

Meer informatie via een intake?

Plan een vrijblijvende intake met Jaron en kom meer te weten over de mogelijkheden bij Thriven.

Disclaimer

Het is belangrijk om te onthouden dat Dollar Cost Averaging (DCA) of Smart Dollar Cost Averaging (SDCA) geen garantie biedt voor positieve rendementen. Houd er rekening mee dat u met beleggen en/of handelen risico neemt en u (een deel van) uw inleg kan verliezen. Het is daarom belangrijk om uw eigen financiële situatie en beleggingsdoelen in overweging te nemen en te overleggen met een financieel adviseur vooraleer te beslissen over de grootte van het initiële- of periodieke investeringsbedrag voor elke afzonderlijke beleggings- of handelsstrategie.

Ontdek kansen in crypto

Schrijf je in voor crypto tips, exclusieve kortingen, marktupdates en meer via dit formulier.

Crypto handel
Crypto handel

Ontdek kansen in crypto

Schrijf je in voor crypto tips, exclusieve kortingen, marktupdates en meer via dit formulier.

Meer gerelateerd artikelen

Crypto bot

Crypto bots en crypto automatisering door Thriven

Lees over de crypto bots en automatiseringen van Thriven. Bepaal of automatisch beleggen of auto trading met een crypto bot bij jou past.
Automatisch investeren in crypto

Automatisch investeren in crypto: Waarom automatiseren werkt

Lees over automatisch investeren in crypto. Dit artikel bespreekt de 4 belangrijkste methoden voor automatisch beleggen in crypto.
Bybit crypto bot

Bybit crypto bot: Hoe gebruik je een Bybit bot?

Lees over de Bybit crypto bot. Bybit biedt een DCA en Grid toolbox bot. Ontdek de voordelen, risico's en een alternatieve crypto bot.